Hyppää sisältöön

Selvitys: Tiedepaneelien roolia hallituksen työn tukena tulisi selkeyttää

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.5.2024 12.03
Tiedote

Tiedepaneelien roolia hallituksen työn tukena tulisi selkeyttää ja niiden vaikuttavuutta vahvistaa, todetaan valtioneuvoston kanslian teettämässä selvityksessä.

Selvitys tarkastelee neljää tiedepaneelia: Ilmastopaneeli, luontopaneeli, kestävyyspaneeli ja metsäbiotalouden tiedepaneeli. Selvityksen on tehnyt Jouni Backman.

Selvityksen mukaan kirkastettavaa on muun muassa siinä, kenen päätöksentekoa tiedepaneelit tukevat ja mihin päätösprosessin vaiheeseen tietotukea kulloinkin tarvitaan. Tämän jälkeen on ratkaistava, millä rakenteella ja toimintatavalla tämä voidaan vaikuttavimmalla ja tehokkaimmalla tavalla toteuttaa.

Selvityksen mukaan tiedepaneelit toimivat nykyisellään riippumattomasti, mutta resurssit ohjaavat niiden toimintaa. Myös niiden keskinäistä yhteistyötä tulisi vahvistaa ja päättäjäkohtaamisia lisätä.

Tiedepaneeleja koskevan selvityksen taustalla on hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan hallitus arvioi erilaisten paneelien ja vastaavien monijäsenisten toimielinten roolia hallituksen työn tukena ja hallitusohjelman toimeenpanossa. Tiedepaneelit ovat päätöksentekoa tukevia riippumattomia monitieteisiä asiantuntijaelimiä, jotka kokoavat ja välittävät tutkimustietoa sekä antavat politiikkasuosituksia.

Selvitys pohjautuu tiedepaneeleja ja niiden työtä koskeviin asiakirjoihin ja arviointeihin sekä tiedepaneelien toiminnan kannalta keskeisten henkilöiden haastatteluihin.

Lisätietoja: strategiaosaston osastopäällikkö Harri Martikainen, valtioneuvoston kanslia +358 295 160 856