Hoppa till innehåll

Utredning: Vetenskapspanelernas roll som stöd för regeringens arbete bör förtydligas

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.5.2024 12.03 | Publicerad på svenska 6.5.2024 kl. 12.16
Pressmeddelande

Vetenskapspanelernas roll som stöd för regeringens arbete bör förtydligas och deras genomslag stärkas, konstateras det i en utredning som statsrådets kansli låtit göra.

Utredningen gäller fyra vetenskapspaneler: klimatpanelen, naturpanelen, expertpanelen för hållbar utveckling och vetenskapspanelen för skogsbioekonomi. Utredningen har gjorts av Jouni Backman.

Enligt utredningen är det nödvändigt att förtydliga bland annat vems beslutsfattande vetenskapspanelerna stöder och i vilket skede av beslutsprocessen stödet behövs. Därefter bör man avgöra med vilken struktur och på vilket sätt detta kan göras allra effektivast och med största genomslag.

Enligt utredningen är vetenskapspanelerna oberoende i sin verksamhet, men resurserna styr verksamheten. Det är nödvändigt att stärka samarbetet mellan panelerna och ordna flera möten med beslutsfattare.

Bakgrunden till utredningen om vetenskapspaneler är regeringsprogrammet, där det konstateras att regeringen utreder hurudan roll olika slag av paneler och liknande organ med flera medlemmar ska ha som stöd för regeringens arbete och genomförandet av regeringsprogrammet. Vetenskapspanelerna är oberoende tvärvetenskapliga expertorgan som stöder beslutsfattandet och som samlar in och förmedlar forskningsdata och ger policyrekommendationer.
Utredningen baserar sig på dokument och utvärderingar som gäller vetenskapspanelerna och deras arbete och på intervjuer med personer som är av central betydelse för vetenskapspanelernas verksamhet.

Ytterligare information: Harri Martikainen, avdelningschef för strategiavdelningen, statsrådets kansli, tfn +358 295 160 856