Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

LVM002:00/2024 Säädösvalmistelu

Hankkeessa muutettaisiin lain 227 §:ää siten, että radio-ohjelmistojen siirtovelvoite päättyisi siirtymäajan jälkeen. Lisäksi tehtäisiin pienempiä ja teknisluonteisia muutoksia ja täydennyksiä lain 49 §, 288 § ja 294 §.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM002:00/2024

Asianumerot VN/1601/2024

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 8.1.2024 – 30.6.2024

Asettamispäivä 8.1.2024

Lainvalmistelu

HE laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 7.3.2024
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 16/2024
  Arvioitu uusi esittelyviikko 17/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  25.4.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia. Laissa säädetystä siirtovelvoitteesta poistettaisiin verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoavan teleyrityksen sekä yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjän velvoite siirtää Yleisradion julkisen palvelun radio-ohjelmistot. Esityksessä ehdotetaan lisäksi aiemmin määräaikaisena säädetyn matkapuhelinliittymien osittaisen puhelinmarkkinointikiellon ja radioviestinnän luottamuksellisuuden säilyttämistä ja näiden säännösten määräaikaisuudesta luopumista. Lisäksi tehtäisiin pienempiä ja teknisluonteisia muutoksia ja täydennyksiä lain 49 §, 288 §, 294 § ja 304 §. Lait voimaan: 1. laki 1.7.2024 ja 2. 20.6.2024.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Roosa Patrakka, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 192
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on muuttaa lain 227 §:ää siten, että teleyrityksiltä ja yhteisantennijärjestelmien ylläpitäjiltä poistettaisiin velvoite jakaa verkoissaan Yleisradion radio-ohjelmistot. Esitetty muutos mahdollistaisi tehokkaamman verkon käytön ja laadullisesti parempien yhteyksien tarjoamisen. Samalla pykälään tehtäisiin teknisiä muutoksia.

Lisäksi tarkoituksena on valmistella lakiin pienempiä muutoksia, jotka koskisivat lain 49 §:n radioluvan peruuttamisen edellytyksien täydennystarpeita muun muassa kansallisen turvallisuuden ilmeisen vaarantumisen osalta, 288 §:ssä säädetyn markkinaehtoisen taajuusmaksun päivitystarpeita Naton ensisijaisesti harmonisoitujen taajuusalueiden osalta ja 294 §:n 2 momentissa säädetyn televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun perimistä.

Tiivistelmä

Hankkeessa muutettaisiin lain 227 §:ää siten, että radio-ohjelmistojen siirtovelvoite päättyisi siirtymäajan jälkeen. Lisäksi tehtäisiin pienempiä ja teknisluonteisia muutoksia ja täydennyksiä lain 49 §, 288 § ja 294 §.