Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistaminen

Hallituksen esitys sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (viestintäpalvelulain kokonaisuudistus)

LVM004:00/2019 Säädösvalmistelu

Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksessa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset. Samalla on mahdollista uudistaa myös muuta sähköisen viestinnän sääntelyä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM004:00/2019

Asianumerot LVM/2557/03/2018 , VN/9020/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2019 – 31.12.2020

Asettamispäivä 1.1.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (viestintäpalvelulain kokonaisuudistus)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 24/2020
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 35/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  11.6.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 189/2020

Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksessa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset. Samalla on mahdollista uudistaa myös muuta sähköisen viestinnän sääntelyä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on kansallisesti täytäntöönpanna EU:n telepaketti- ja AVMS-direktiivit ja samalla arvioida myös muut mahdolliset tarpeet viestintäpalvelulain säännösten muuttamiselle

Tiivistelmä

Sähköisen viestinnän palvelulain uudistuksessa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset. Samalla on mahdollista uudistaa myös muuta sähköisen viestinnän sääntelyä.

Lähtökohdat

Euroopan komissio antoi 14.9.2016 ehdotuksensa direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (ns. telepaketti-direktiivi) ja 25.5.2016 ehdotuksensa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin muuttamisesta (ns. AVMS-direktiivi). Telepaketti-direktiivi koskee viestintäverkkojen ja radiotaajuuksien käyttöä, yleispalveluvelvoitteita, sähköisiä viestintäpalveluja ja loppukäyttäjien oikeuksia, numerointia sekä sähköisen viestinnän viranomaisia ja hallintojen lähentämistä. Samassa yhteydessä komissio antoi ehdotuksen uudeksi asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta (ns. ”BEREC-asetus”).

Uudistetussa AVMS-direktiivissä sen soveltamisala laajenee televisiolähetystoiminnan ja tilausvideopalvelujen
ohella videonjakoalustoihin. Direktiivin tarkoitus on parantaa kuluttajien ja alaikäisten suojelua, taata toimijoiden tasapuoliset toimintaedellytykset ja yksinkertaistaa sääntelyä.

Telepaketti-direktiivi ja BEREC-asetus on hyväksytty EU:ssa 4.12.2018. AVMS-direktiivi hyväksyttiin 6.11.2018. Telepaketti-direktiivi tulee pääasiassa saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 24 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta. AVMS-direktiivi tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 21 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.