EASA-asetuksen edellyttämät kansalliset lainsäädäntömuutokset

LVM076:00/2018 Säädösvalmistelu

EASA-asetuksen uudistamisen tavoitteena on ollut korkean turvallisuustason ylläpitäminen ja ilmailutoimialan kilpailukyvyn parantaminen. Ehdotuksen tavoitteena on ollut myös sopeuttaa turvallisuussääntely teknologian kehitykseen. EASA-asetus sisältää kansallista liikkumavaraa, jonka käyttämisestä on tarkoitus päättää hankkeessa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM076:00/2018

Asianumerot LVM/1847/03/2018 , VN/8135/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.9.2018 – 1.7.2020

Asettamispäivä 20.9.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

HE Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 4/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 15/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  8.4.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 66/2020

EU:n siviili-ilmailun turvallisuutta ja EU:n lentoturvallisuusvirastoa EASA:a koskeva asetus tuli voimaan 11.9.2018. Ilmailun kansallinen lainsäädäntö päivitetään vastaamaan EU-sääntelyä ja päätetään kansallisen liikkumavaran käyttämisestä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Tiivistelmä

EASA-asetuksen uudistamisen tavoitteena on ollut korkean turvallisuustason ylläpitäminen ja ilmailutoimialan kilpailukyvyn parantaminen. Ehdotuksen tavoitteena on ollut myös sopeuttaa turvallisuussääntely teknologian kehitykseen. EASA-asetus sisältää kansallista liikkumavaraa, jonka käyttämisestä on tarkoitus päättää hankkeessa.

Lähtökohdat

EU:n siviili-ilmailun turvallisuutta ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA:a koskeva perusasetus (EU) 2018/1139, niin sanottu uusi EASA-asetus, tuli voimaan 11.9.2018. Asetus on suoraan sovellettava, mutta aiheuttaa tarpeen päivittää kansallinen ilmailun turvallisuutta koskeva sääntely vastaamaan EU-sääntelyä.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.