Hallituksen esitys Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä annetun direktiivin 2021/1187 täytäntöön panemiseksi

LVM014:00/2022 Säädösvalmistelu

Valmistellaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä annetun direktiivin 2021/1187 (ns. Smart TEN-T -direktiivi) edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön sekä mahdolliset kansallisiin muutostarpeisiin liittyvät säädösmuutokset.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM014:00/2022

Asianumerot VN/9416/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.3.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri
puh. +358 295 342 113
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on panna täytäntöön Smart TEN-T -direktiivin edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Tavoitteena on lisäksi tarkastella mahdollisia kansallisia säädösmuutostarpeita koskien menettelyä maanteiden toiminnallisen luokan määrittelyssä.

Tiivistelmä

Valmistellaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä annetun direktiivin 2021/1187 (ns. Smart TEN-T -direktiivi) edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön sekä mahdolliset kansallisiin muutostarpeisiin liittyvät säädösmuutokset.

Lähtökohdat

Smart TEN-T -direktiivi on tullut voimaan 10.8.2021. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 10 päivänä elokuuta 2023.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuosille 2021-2032 toimenpiteenä on, että liikenne- ja viestintäministeriön johdolla päivitetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain edellyttämä maanteiden toiminnallinen luokitus vastaamaan nykytarpeita ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja