Hallituksen esitys ajokorttilain muuttamisesta

LVM017:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeessa ajokorttisääntelyä päivitettäisiin ajokorttilain seurantatutkimuksen osana toteutetun Liikenne- ja viestintäviraston selvityksen ja siitä saatujen tietojen pohjalta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM017:00/2021

Asianumerot VN/8292/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 22.3.2021 – 31.3.2023

Asettamispäivä 22.3.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi ajokorttilain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 11.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 18/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  5.5.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Hankkeen tarkoituksena on päivittää ajokorttisääntelyä (ajokorttilakia (386/2011) ja tarvittaessa myös ajokorteista annettua valtioneuvoston asetusta (423/2011)). Sääntelyä tarkastamalla ja muuttamalla pyrittäisiin vastaamaan ajokorttilain seurantatutkimuksen osana valmistellussa selvityksessä esiin nousseisiin huolenaiheisiin, erityisesti nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi, sekä joustavoittamaan ajokortin hankintaa ja viranomaistoimintaa.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tarkoituksena on päivittää ajokorttisääntelyä (ajokorttilakia (386/2011) ja tarvittaessa myös ajokorteista annettua valtioneuvoston asetusta (423/2011)).

Tiivistelmä

Hankkeessa ajokorttisääntelyä päivitettäisiin ajokorttilain seurantatutkimuksen osana toteutetun Liikenne- ja viestintäviraston selvityksen ja siitä saatujen tietojen pohjalta.

Lähtökohdat

Ajokorttilakia uudistettiin vuonna 2018. Lain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto teettää lakimuutoksen toteutumisesta ja vaikutuksista seurantatutkimuksen. Ajokorttilain seurantatutkimuksen valmistelu käynnistyi Liikenne- ja viestintävirastossa kesällä 2020 ministeriön toimeksiannosta. Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistiin 10.3.2021.

Tulosten pohjalta selvisi, että nuorten liikennekäyttäytymiseen liittyy tiettyjä huolenaiheita. Tulosten mukaan muun muassa 17-vuotiaiden loukkaantumiset henkilöauton kuljettajina lisääntyivät vuonna 2020 ja ensimmäisen ajovuoden aikana 17-vuotiaat syyllistyivät lähes kaksinkertaisesti enemmän ajokieltorikkomuksiin kuin 18-vuotiaat. Lisäksi kaikissa ikäryhmissä havaittiin myös miesten ajokäyttäytymisen riskihakuisuutta.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.