Hallituksen esitys ajokorttilain muuttamisesta

LVM017:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeessa ajokorttisääntelyä päivitettäisiin ajokorttilain seurantatutkimuksen osana toteutetun Liikenne- ja viestintäviraston selvityksen ja siitä saatujen tietojen pohjalta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM017:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.3.2021 – 30.4.2022

Asettamispäivä 22.3.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Monika Mutanen, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 125
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tarkoituksena on päivittää ajokorttisääntelyä (ajokorttilakia (386/2011) ja tarvittaessa myös ajokorteista annettua valtioneuvoston asetusta (423/2011)).

Tiivistelmä

Hankkeessa ajokorttisääntelyä päivitettäisiin ajokorttilain seurantatutkimuksen osana toteutetun Liikenne- ja viestintäviraston selvityksen ja siitä saatujen tietojen pohjalta.

Lähtökohdat

Ajokorttilakia uudistettiin vuonna 2018. Lain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto teettää lakimuutoksen toteutumisesta ja vaikutuksista seurantatutkimuksen. Ajokorttilain seurantatutkimuksen valmistelu käynnistyi Liikenne- ja viestintävirastossa kesällä 2020 ministeriön toimeksiannosta. Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistiin 10.3.2021.

Tulosten pohjalta selvisi, että nuorten liikennekäyttäytymiseen liittyy tiettyjä huolenaiheita. Tulosten mukaan muun muassa 17-vuotiaiden loukkaantumiset henkilöauton kuljettajina lisääntyivät vuonna 2020 ja ensimmäisen ajovuoden aikana 17-vuotiaat syyllistyivät lähes kaksinkertaisesti enemmän ajokieltorikkomuksiin kuin 18-vuotiaat. Lisäksi kaikissa ikäryhmissä havaittiin myös miesten ajokäyttäytymisen riskihakuisuutta.

Lisätietoja