Hallituksen esitys Euroopan unionin kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) täytäntöönpanemiseksi

LVM027:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on saattaa kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi, 2022/2555) velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöä. NIS2-direktiivi korvaa verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS1-direktiivi, 2016/1148).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM027:00/2023

Asianumerot VN/18157/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 9.6.2023 – 30.11.2024

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.4 Kasvua datataloudesta ja digitalisaatiosta

Luku 8 Uuden aikakauden ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Alaluku 8.5 Kyberturvallisuus, informaatioturvallisuus ja hybridiuhkien torjuminen

Lainvalmistelu

HE kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 7/2024
  Arvioitu uusi esittelyviikko 21/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  23.5.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/2555 toimenpiteistä kyberturvallisuuden yhteisen korkean tason varmistamiseksi kaikkialla unionissa, asetuksen (EU) N:o 910/2014 ja direktiivin (EU) 2018/1972 muuttamisesta sekä direktiivin (EU) 2016/1148 kumoamisesta (NIS2-direktiivi). Esityksellä ehdotettaisiin säädettäväksi NIS2-direktiivin vähimmäistason mukaiset kyberturvallisuuden riskienhallinta- ja raportointivaatimukset sen soveltamisalaan kuuluville toimijoille. Samalla kumottaisiin edeltävää verkko- ja tietoturvadirektiiviä (NIS1-direktiivi) täytäntöönpanevat säännökset, koska direktiivi on kumottu NIS2-direktiivilllä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Veikko Vauhkonen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 342 168
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on saattaa NIS2-direktiivin velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on saattaa kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi, 2022/2555) velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöä. NIS2-direktiivi korvaa verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS1-direktiivi, 2016/1148).

Lähtökohdat

Määräaika NIS2-direktiivin saattamiseksi osallista kansallista lainsäädäntöä on 17.10.2024 mennessä ja täytäntöönpanoa koskevien säännösten soveltaminen alkaa 18.10.2024.