Kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) kansallista toimeenpanoa tukeva työryhmä

LVM044:00/2022 Kehittäminen

Hankkeen tarkoituksena on saattaa kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi, 2022/2555) velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöä. NIS2-direktiivi korvaa verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS1-direktiivi, 2016/1148).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM044:00/2022

Asianumerot VN/10944/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.1.2023 – 30.11.2024

Asettamispäivä 12.12.2022

Yhteyshenkilö
Veikko Vauhkonen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 342 168
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/2555 toimenpiteistä kyberturvallisuuden yhteisen korkean tason varmistamiseksi kaikkialla unionissa, asetuksen (EU) N:o 910/2014 ja direktiivin (EU) 2018/1972 muuttamisesta sekä direktiivin (EU) 2016/1148 kumoamisesta (NIS2-direktiivi).

Esityksellä ehdotettaisiin säädettäväksi NIS2-direktiivin vähimmäistason mukaiset kyberturvallisuuden riskienhallinta- ja raportointivaatimukset sen soveltamisalaan
kuuluville toimijoille. Samalla kumottaisiin edeltävää verkko- ja tietoturvadirektiiviä (NIS1-direktiivi) täytäntöönpanevat säännökset, koska direktiivi on kumottu NIS2-
direktiivilllä.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on saattaa kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi, 2022/2555) velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöä. NIS2-direktiivi korvaa verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS1-direktiivi, 2016/1148).

Lähtökohdat

Määräaika NIS2-direktiivin saattamiseksi osallista kansallista lainsäädäntöä on 17.10.2024 mennessä ja täytäntöönpanoa koskevien säännösten soveltaminen alkaa 18.10.2024.

Lisätietoja