Kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) kansallista toimeenpanoa tukeva työryhmä

LVM044:00/2022 Projekt

Syftet med projektet är att införliva förpliktelserna i cybersäkerhetsdirektivet (NIS2-direktivet, 2022/2555) i den nationella lagstiftningen. NIS2-direktivet ersätter direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS1-direktivet, 2016/1148).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM044:00/2022

Ärendenummer VN/10944/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 2.1.2023 – 30.11.2024

Datum för tillsättande 12.12.2022

Kontaktperson
Veikko Vauhkonen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 342 168
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att införliva förpliktelserna i NIS2-direktivet i den nationella lagstiftningen.

Sammandrag

Syftet med projektet är att införliva förpliktelserna i cybersäkerhetsdirektivet (NIS2-direktivet, 2022/2555) i den nationella lagstiftningen. NIS2-direktivet ersätter direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS1-direktivet, 2016/1148).

Utgångspunkter

NIS2-direktivet träder i kraft den 16 januari 2023 och kraven enligt direktivet ska genomföras i den nationella lagstiftningen före den 16 oktober 2024.

Ytterligare uppgifter