Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä

LVM028:00/2018 Kehittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään ja arvioimaan keinoja, joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan pitemmällä aikavälillä poistaa. Työryhmän työ on jatkoa valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM028:00/2018

Asianumerot LVM/529/05/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.4.2018 – 12.12.2018

Asettamispäivä 12.4.2018

Yhteyshenkilö
Jääskeläinen Saara, Liikenneneuvos
[email protected]

Yhteyshenkilö
Johanna Särkijärvi, Neuvotteleva virkamies
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään ja arvioimaan keinoja, joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan pitemmällä aikavälillä poistaa. Työryhmän työ on jatkoa valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle vuoteen 2030 (VNS 7/2017 vp) ja siinä esiin nostetulle tavoitteelle, jonka mukaan Suomi on hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään ja arvioimaan keinoja, joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan pitemmällä aikavälillä poistaa. Työryhmän työ on jatkoa valtioneuvoston keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmalle.

Lähtökohdat

Liikenteen päästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 40 prosenttia taakanjakosektorin päästöistä. Suomessa valmistui vuosina 2016–2017 kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma Kaisu. Molemmissa on linjattu tavoitteita ja toimenpiteitä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja Kaisun tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä noin puolella vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Suurin vähennyspotentiaali on tieliikenteessä, jossa syntyy noin 90 prosenttia kotimaan liikenteen päästöistä.

Toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi on linjattu myös parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän väliraportissa (30.8.2017) ja loppuraportissa (28.2.2018). Parlamentaarinen työryhmä totesi, että liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan laaja keinovalikoima, joka sisältää tukia, veromuutoksia, sääntelyä ja muita keinoja kuten joukkoliikenteen ja liikenteen palveluistumisen edistämistä. Työryhmä korosti, että lisätoimet liikenteen päästöjen vähentämiseksi ovat välttämättömiä.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan on tarpeen vähentää päästöjä nopeasti siten, että ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut ovat tasapainossa tämän vuosisadan jälkipuoliskolla. Nykyistä ilmastopolitiikkaa vahvistamalla hiilineutraaliuden tavoitteen saavuttaminen voi olla mahdollista vuonna 2045. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi tarvitaan merkittävästi lisää keinoja, jotta liikenteestä tulee hiiletöntä.

Lisätietoja