Matkalippujen tarkastajien koulutusvaatimusten uudistaminen

Matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen uudistaminen

LVM030:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeessa arvioidaan mahdollisuuksia kehittää matkalippujen tarkastajien koulutusvaatimuksia sekä tehdään tarvittavat säädösmuutokset mm. matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen (867/2006).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM030:00/2021

Asianumerot VN/11505/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 7.4.2021 – 31.1.2022

Asettamispäivä 7.4.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 1200/2021

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on arvioida matkalippujen tarkastajien koulutuksen kehittämistarpeita ja tehdä tarvittavat säädösmuutokset. Matkalippujen tarkastajien koulutusvaatimuksista säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta (867/2006).

Tiivistelmä

Hankkeessa arvioidaan mahdollisuuksia kehittää matkalippujen tarkastajien koulutusvaatimuksia sekä tehdään tarvittavat säädösmuutokset mm. matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen (867/2006).

Lähtökohdat

Alan toimijat ovat tuoneet esiin, että matkalippujen tarkastajien koulutusta koskien on kehittämistarpeita erityisesti pienempien joukkoliikennealueiden näkökulmasta. Nykyiset koulutusvaatimukset koetaan kalliiksi ja raskaaksi alueilla, joilla on tarve vain muutaman tarkastajan kouluttamiselle kerrallaan.

Lisätietoja