Tieliikenteen automaation sääntelyhanke

Tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten hyväksyminen ja tarvittavan kansallisen sääntelyn valmistelu

LVM032:00/2021 Säädösvalmistelu

Valmistellaan tieliikennettä koskevaa yleissopimuksen muutosten hyväksymistä sekä kansallista säätelyä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM032:00/2021

Asianumerot VN/12724/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 4.5.2021 – 30.6.2025

Asettamispäivä 4.5.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Kirsi Miettinen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 342 570
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tieliikenteen automaatiokehityksen hyödyntäminen Suomessa.

Tiivistelmä

Valmistellaan tieliikennettä koskevaa yleissopimuksen muutosten hyväksymistä sekä kansallista säätelyä.

Lähtökohdat

Hankkeessa valmistellaan Wienin kansainvälisen tieliikennesopimuksen (parhaillaan hyväksyntäprosessissa olevan) muutoksen sallimat kansalliset säännökset, joiden avulla tehdään mahdolliseksi automaattisten ajojärjestelmien käyttö.