ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia

Tieto- ja viestintäteknologiasektorin ilmasto- ja ympäristöstrategia

LVM033:00/2019 Kehittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut työryhmän, joka valmistelee tieto- ja viestintäteknologia-alan ympäristö- ja ilmastostrategiaa. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista Suomessa ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM033:00/2019

Asianumerot LVM/1364/05/2019 , VN/8054/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2019 – 31.3.2021

Asettamispäivä 1.11.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmä arvioi tieto- ja viestintäteknologiasektorin kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden tulevaa kehitystä sekä ympäristövaikutuksia Suomessa. Työryhmä selvittää muissa maissa käytettyjä keinoja tieto- ja viestintäteknologia-alan haitallisten ilmasto- ja muiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Työryhmä arvioi, minkälainen rooli tieto- ja viestintäteknologia-alalla on Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja miten panostukset tähän alaan voisivat edistää tavoitteiden saavuttamista muilla aloilla. Työryhmä tekee raportin, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia. Raportissa arvioidaan myös toimien yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö on perustanut työryhmän, joka valmistelee tieto- ja viestintäteknologia-alan ympäristö- ja ilmastostrategiaa. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista Suomessa ja suositella keinoja, joilla vaikutuksia voidaan hallita.

Lähtökohdat

Tieto- ja viestintäteknologia auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi liikkumisen tarvetta voidaan vähentää etätyön ja -kokousten avulla. Älykkäät sähköverkot ja rakennukset sekä digitaaliset ratkaisut teollisuudessa edistävät energiatehokkuutta.

Toisaalta laitteiden ja siirretyn datan määrän nopea kasvu lisää tieto- ja viestintäteknologia-alan energian kulutusta ja ympäristövaikutuksia. Tieto- ja viestintäteknologia-alan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ja materiaalinkulutus jääneet verrattain vähälle huomiolle verrattuna muihin aloihin. Ympäristövaikutuksia syntyy datakeskuksista, viestintäverkoista, päätelaitteista sekä palveluiden käytöstä. Ennusteiden mukaan vuonna 2030 yli viidesosa maailmassa kulutettavasta energiasta tulee tieto- ja viestintäteknologia-alan kulutuksesta. Suomalaiset ovat maailman ahkerimpia mobiilidatan käyttäjiä.

On tarpeen lisätä ymmärrystä alan ympäristö- ja ilmastovaikutuksista, keinoista negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi sekä hyödyistä, joita ala voi tuottaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi.