DSA

EU:n tulevan digipalvelusäädöksen (DSA) kansallista valvontaa ja toimeenpanoa koskeva työryhmä

LVM034:00/2022 Toimielin

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus EU:n tulevan digipalvelusäädöksen (Digital Services Act, DSA) kansallista valvontaa ja toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM034:00/2022

Asianumerot VN/19215/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 6.9.2022 – 31.5.2023

Asettamispäivä 6.9.2022

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Roosa Patrakka, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 192
[email protected]

Yhteyshenkilö
Sirpa Sillstén, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 184
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmä valmistelee ehdotuksen EU:n tulevan digipalvelusäädöksen kansallista valvontaa ja toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. Työryhmä laatii mietintönsä hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus EU:n tulevan digipalvelusäädöksen (Digital Services Act, DSA) kansallista valvontaa ja toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Lähtökohdat

EU-komissio antoi digipalvelusäädöksestä (DSA) asetusehdotuksen joulukuussa 2020. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta, mutta jäsenvaltioiden tulee säätää toimivaltaisista viranomaisista, valvonnasta ja sovellettavista seuraamuksista. Digipalvelusäädös hyväksytään EU:ssa lähiaikoina ja sen soveltaminen alkaa portaittain ja viimeisiltä osin 15 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta.