Logistiikan digitalisaatiostrategia

Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiosta - Logistiikan digitalisaatiostrategia

LVM035:00/2019 Kehittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnistetty hanke logistiikan digitalisaatiostrategian valmistelemiseksi. Hankkeen tarkoituksena on tukea ja vahvistaa digitalisaatiokehitystä logistiikkasektorilla.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM035:00/2019

Asianumerot VN/13450/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.8.2019 – 31.5.2021

Asettamispäivä 20.8.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan logistiikan digitalisaatiostrategia, jossa määritellään visio, tavoitteet ja toimenpiteet logistiikan digitalisaatiokehityksen vahvistamiseksi ja edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on määrittää tavoitteet ja keinot keinot, joiden avulla voidaan edistää digitalisaation hyödyntämistä logistiikkasektorilla. Hankkeen vaikuttavuustavoitteissa huomioidaan erityisesti digitalisaation avulla saavutettavat ilmastohyödyt sekä kuljetusketjujen kestävyys, toimivuus ja turvallisuus.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnistetty hanke logistiikan digitalisaatiostrategian valmistelemiseksi. Hankkeen tarkoituksena on tukea ja vahvistaa digitalisaatiokehitystä logistiikkasektorilla.

Lähtökohdat

Hankkeen taustalla ovat edellisellä hallituskaudella valmisteltu valtioneuvoston periaatepäätös kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi sekä periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma, joka oli lausuntokerroksella keväällä 2019. Hankkeen taustalla ovat toimeenpanosuunnitelman lausuntokierroksella esitetyt toiveet, sekä liikenne- ja viestintäministeriön koordinoiman logistiikan digitalisaatioverkoston puitteissa käydyt keskustelut ja esitykset.