Hallituksen esitys laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

LVM035:00/2021 Säädösvalmistelu

Lakiin 971/2017 esitetään lisättäväksi fossiilittoman liikenteen tiekartassa linjatut tuet sekä muutettavaksi olemassa olevien tukien ehtoja ja kestoa. Valmistelun yhteydessä tarkastellaan onko kokonaisuuden selkeyden vuoksi perusteltua esittää uutta lakia ja voimassa olevan lain kumoamista vai esitetäänkö voimassa olevaa lakia muutettavaksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM035:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.4.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 27.4.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Maria Hyvönen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 090
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Edistää liikenteen käyttövoimien asteittaista vähäpäästöistymistä osana fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteitä.

Tiivistelmä

Lakiin 971/2017 esitetään lisättäväksi fossiilittoman liikenteen tiekartassa linjatut tuet sekä muutettavaksi olemassa olevien tukien ehtoja ja kestoa. Valmistelun yhteydessä tarkastellaan onko kokonaisuuden selkeyden vuoksi perusteltua esittää uutta lakia ja voimassa olevan lain kumoamista vai esitetäänkö voimassa olevaa lakia muutettavaksi.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti liikenteen päästöt vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan fossiilittoman liikenteen tiekartta. Osana tiekartan toimenpiteitä tehdään muutoksia ja laajennetaan nykyisiä hankinta- ja konversiotukia.