Hallituksen esitys laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

LVM035:00/2021 Säädösvalmistelu

Esitetään uutta lakia vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM035:00/2021

Asianumerot VN/13219/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 27.4.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 27.4.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoiselle käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 39/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 45/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  11.11.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 220/2021

Voimassaolevaan lakiin 971/2017 esitetään lisättäväksi fossiilittoman liikenteen tiekartassa linjatut tuet sekä muutettavaksi olemassa olevien tukien ehtoja ja kestoa. Valmistelun yhteydessä tarkastellaan onko kokonaisuuden selkeyden vuoksi perusteltua esittää uutta lakia ja voimassa olevan lain kumoamista vai esitetäänkö voimassa olevaa lakia muutettavaksi. Esitys annetaan täydentävän talousarvion yhteydessä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Maria Hyvönen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 090
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Edistää liikenteen käyttövoimien asteittaista vähäpäästöistymistä osana fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteitä.

Tiivistelmä

Esitetään uutta lakia vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti liikenteen päästöt vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan fossiilittoman liikenteen tiekartta. Osana tiekartan toimenpiteitä tehdään muutoksia ja laajennetaan nykyisiä hankinta- ja konversiotukia.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.