Hallituksen esitys laiksi hankinta- ja muuntotukilain muuttamisesta

LVM027:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hankinta-ja muuntotukilakia (1289/2021). Ehdotuksella pidennettäisiin paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien hakuaikoja 31.12.2024 asti. Lisäksi lain voimassaoloaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 31.12.2026 asti.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM027:00/2022

Asianumerot VN/18327/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 10.6.2022 – 9.12.2022

Asettamispäivä 10.6.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  19.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 147/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta siten, että pakettiautojen ja kuorma-autojen hankintatukien hakuaikoja pidennettäisiin 31.12.2024 asti. Lisäksi esityksessä ehdotetaan lain voimassaoloaikaa pidennettäväksi 31.12.2026 asti. Ehdotetut muutokset tehtäisiin huhtikuussa 2022 tehtyjen päätösten, eli vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelman ja varautumisen ministerityöryhmän päätöksen, perusteella. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.12.2022.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöPinja Oksanen, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on mahdollistaa kuorma-auton hankintatuen ja pakettiauton hankintatuen hakeminen tehtyjen määrärahapäätösten mukaisesti vuoden 2024 loppuun saakka.

Tavoitteena on edistää kansallisia tavoitteita ajoneuvokannan murroksessa ja siltä osin mahdollistaa liikenteen päästövähennysten saavuttamista.
Kuorma-auton hankintatuella ja pakettiauton hankintatuella on tarkoitus edistää sähköllä ja kaasulla toimivien ajoneuvojen houkuttelevuutta ja kysyntää.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hankinta-ja muuntotukilakia (1289/2021). Ehdotuksella pidennettäisiin paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien hakuaikoja 31.12.2024 asti. Lisäksi lain voimassaoloaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 31.12.2026 asti.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti liikenteen päästöt vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.