Hallituksen esitys laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

LVM027:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hankinta- ja muuntotukilain 1289/2021 hakuaikaa. Lain soveltamista pakettiautojen ja kuorma-autojen hankintatukeen ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2024 asti. Lain voimassaoloaikaa pidennettäisiin 31.12.2025 asti.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM027:00/2022

Asianumerot VN/18327/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.6.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä 10.6.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Pinja Oksanen, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 182
[email protected]

Yhteyshenkilö
Emmi Simonen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 108
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tarkoituksena on edistää kansallisia tavoitteita ajoneuvokannan murroksessa ja siltä osin mahdollistaa liikenteen päästövähennysten saavuttamista. Tavoitteena on edistää sähkön ja kaasun käyttöä liikenteessä lisäämällä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien ajoneuvojen houkuttelevuutta ja kysyntää. Lisäksi tavoitteena on edistää lataus- ja tankkausinfrastruktuurin laajentumista lisäämällä niiden kysyntää.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hankinta- ja muuntotukilain 1289/2021 hakuaikaa. Lain soveltamista pakettiautojen ja kuorma-autojen hankintatukeen ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2024 asti. Lain voimassaoloaikaa pidennettäisiin 31.12.2025 asti.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti liikenteen päästöt vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.