Hallituksen esitys sähköisen viestinnän eräiden välitystietojen säilytysvelvollisuutta viranomaistarpeita varten koskevan lainsäädännön täsmentämiseksi

LVM040:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeessa ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 157 ja 158 §:ää sekä mahdollisia muita lakeja vastaamaan EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuudesta ja viranomaiskäytöstä, jonka johdosta kansallista lainsäädäntöä on tarpeen täsmentää.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM040:00/2023

Asianumerot VN/25156/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 28.8.2023 – 30.9.2024

Asettamispäivä 28.8.2023

Lainvalmistelu

HE laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 5.2.2024
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 37/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Hankkeessa ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 157 ja 158 §:ää sekä mahdollisia muita lakeja vastaamaan EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuudesta ja viranomaiskäytöstä. Kansallista lainsäädäntöä on tarpeen täsmentää, jotta varmistetaan viranomaisten oikeutettu pääsy sähköisen viestinnän välitystietoihin perusoikeuksia kunnioittavalla tavalla myös tulevaisuudessa. Lisäksi hankkeessa tulisi arvioida aikaisemmin tunnistettuja kansallisen lainsäädännön selvennystarpeita sekä tehdä lakiin oikeuskanslerin vuoden 2021 arviomuistion lausuntokierroksella antamassaan lausunnossa edellyttämät muutokset.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Pauliina Penttilä, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 221
[email protected]

Tiivistelmä

Hankkeessa ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 157 ja 158 §:ää sekä mahdollisia muita lakeja vastaamaan EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuudesta ja viranomaiskäytöstä, jonka johdosta kansallista lainsäädäntöä on tarpeen täsmentää.