Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleiskokouksen 32. istunnon päätöslauselman hyväksyminen (IMO-yleissopimuksen muutos) ja voimaansaattaminen

LVM041:00/2022 Kehittäminen

IMOn yleiskokous on hyväksynyt 32. istunnossaan päätöslauselman, jolla muutetaan IMO-yleissopimusta. Muutokset tulee hyväksyä sekä saattaa voimaan samanaikaisesti muutosten kansainvälisen voimaantulon kanssa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM041:00/2022

Asianumerot VN/30165/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.11.2022 –

Asettamispäivä 22.11.2022

Yhteyshenkilö
Tiina Ranne, Hallitusneuvos
puh. +358 295 342 036
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytyt, IMO-yleissopimuksen muutokset.

Päätöslauselmalla IMO:n yleissopimusta muutetaan IMO:n neuvoston kokoonpanon ja neuvoston kauden pituuden osalta. Neuvoston jäsenmäärä kasvaa 40 jäsenestä 52 jäseneen ja neuvoston kausi pidennetään kahden vuodesta neljään vuoteen. Lisäksi kaikista YK:n virallisista kielistä tulee yleissopimuksen todistusvoimaisia kieliä.

Tiivistelmä

IMOn yleiskokous on hyväksynyt 32. istunnossaan päätöslauselman, jolla muutetaan IMO-yleissopimusta. Muutokset tulee hyväksyä sekä saattaa voimaan samanaikaisesti muutosten kansainvälisen voimaantulon kanssa.

Lähtökohdat

IMOn yleiskokous on hyväksynyt 32. istunnossaan päätöslauselman, jolla muutetaan IMO-yleissopimusta.