Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

LVM049:00/2015 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM049:00/2015

Asianumerot LVM/1550/03/2015

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 4.8.2015

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys HE 51/2016 Käsittelytiedot eduskunnassa

Hyväksytty säädös 426/2016
Hyväksytty säädös 580/2016