Kansainvälisen majakkaliiton muutos kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöksi

LVM057:00/2021 Säädösvalmistelu

Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö muuttuu viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi Pariisissa 27.1.2021 tehdyllä yleissopimuksella. Suomen osalta sopimukseen sitoudutaan kaksivaiheisesti lailla ja asetuksella. Laki on vahvistettu 20.12.2022 ja se tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM057:00/2021

Asianumerot VN/16269/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.9.2021 – 30.11.2023

Asettamispäivä 14.9.2021

Lainvalmistelu

HE kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 38/2022
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 40/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  22.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 146/2022

Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty sopimus.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti lailla ja asetuksella voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty sopimus.

Tiivistelmä

Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö muuttuu viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi Pariisissa 27.1.2021 tehdyllä yleissopimuksella. Suomen osalta sopimukseen sitoudutaan kaksivaiheisesti lailla ja asetuksella. Laki on vahvistettu 20.12.2022 ja se tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Lähtökohdat

IALA:n statuksen muuttaminen ranskalaisesta yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä kansainväliseksi järjestöksi edellyttää valtiosopimusta, jonka valtiot ratifioivat omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Sopimus sisältää säännökset uuden kansainvälisen organisaation perustamisesta ja sen toiminnasta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.