Kansainvälisen majakkaliiton muutos kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöksi

LVM057:00/2021 Säädösvalmistelu

IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), eli kansainvälinen majakkaliitto päätti toukokuun 2014 yleiskokouksessa, että järjestön status tulisi muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi, jolloin siitä tulisi kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö. Tämä edellyttää valtiosopimusta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM057:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2021 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty sopimus.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty sopimus.

Tiivistelmä

IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), eli kansainvälinen majakkaliitto päätti toukokuun 2014 yleiskokouksessa, että järjestön status tulisi muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi, jolloin siitä tulisi kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö. Tämä edellyttää valtiosopimusta.

Lähtökohdat

IALA:n statuksen muuttaminen ranskalaisesta yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä kansainväliseksi järjestöksi edellyttää valtiosopimusta, jonka valtiot ratifioivat omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Sopimus sisältää säännökset uuden kansainvälisen organisaation perustamisesta ja sen toiminnasta.