Kansainvälisen majakkaliiton muutos kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöksi

LVM057:00/2021 Säädösvalmistelu

IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), eli kansainvälinen majakkaliitto päätti toukokuun 2014 yleiskokouksessa, että järjestön status tulisi muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi, jolloin siitä tulisi kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö. Tämä edellyttää valtiosopimusta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM057:00/2021

Asianumerot VN/16269/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.9.2021 – 30.11.2023

Asettamispäivä 14.9.2021

Lainvalmistelu

HE kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  40/2022
  38/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  22.9.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 146/2022

Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty sopimus.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Iida Huhtanen, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 567 4496
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty sopimus.

Tiivistelmä

IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), eli kansainvälinen majakkaliitto päätti toukokuun 2014 yleiskokouksessa, että järjestön status tulisi muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi, jolloin siitä tulisi kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö. Tämä edellyttää valtiosopimusta.

Lähtökohdat

IALA:n statuksen muuttaminen ranskalaisesta yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä kansainväliseksi järjestöksi edellyttää valtiosopimusta, jonka valtiot ratifioivat omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Sopimus sisältää säännökset uuden kansainvälisen organisaation perustamisesta ja sen toiminnasta.

Lisää aiheesta