Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistus

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (VAK-lain) kokonaisuudistus

LVM065:00/2018 Säädösvalmistelu

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki uudistetaan.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM065:00/2018

Asianumerot LVM/1557/03/2018 , VN/7202/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.9.2018 – 1.4.2023

Asettamispäivä 19.9.2018

Lainvalmistelu

HE laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 287/2022

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki (VAK-laki) on tullut voimaan vuonna 1994. Lain voimaan tulon jälkeen vaarallisten aiheiden kuljetusten toimintaympäristö ja olosuhteet ovat muuttuneet. Laki uudistettaisiin kokonaisuudessaan. Tavoitteena on poistaa lainsäädäntöä rasittavaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia sekä saattaa lainsäädäntö johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Näin ylläpidetään liikenneturvallisuutta ja vaikutetaan ympäristön tilaan myönteisesti sekä mahdollistetaan liiketoimintaa.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on poistaa lainsäädäntöä rasittavaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia sekä saattaa lainsäädäntö johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Näin ylläpidetään liikenneturvallisuutta ja vaikutetaan ympäristön tilaan myönteisesti sekä mahdollistetaan liiketoimintaa. Pyritään edistetään liikenteen automaatiota ja digitalisaatiota. Lainsäädäntökokonaisuus saatetaan vastaamaan paremmin perustuslain asettamia vaatimuksia.

Tiivistelmä

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki uudistetaan.

Lähtökohdat

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki (VAK-laki) on tullut voimaan vuonna 1994. Lain voimaan tulon jälkeen vaarallisten aiheiden kuljetusten toimintaympäristö ja olosuhteet ovat muuttuneet. Laki uudistettaisiin kokonaisuudessaan.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.