Totalreform av lagen om transport av farliga ämnen

Totalreform av lagen om transport av farliga ämnen

LVM065:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Lagen om transport av farliga ämnen ska revideras.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM065:00/2018

Ärendenummer LVM/1557/03/2018 , VN/7202/2018

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 18.9.2018 – 1.4.2023

Datum för tillsättande 19.9.2018

Lagberedning

RP med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 18.8.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  39/2021
  46/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  18.11.2021
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 287/2022

Lagen om transport av farliga ämnen trädde i kraft 1994. Efter lagens ikraftträdande har verksamhetsmiljön och förhållandena för transporter av farliga ämnen förändrats. Lagen ska omarbetas i sin helhet. Målet är att eliminera flertydigheter och brister som belastar lagstiftningen samt att göra den till en konsekvent helhet. På detta sätt upprätthålls trafiksäkerheten och påverkas miljöns till-stånd gynnsamt samt underlättas affärsverksamheten.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Mari Suominen, Neuvotteleva virkamies
[email protected]

Kontaktperson
Katja Viertävä, Hallitusneuvos
[email protected]

Mål och resultat

Projekts målsättning är att eliminera flertydigheter och brister som belastar lagstiftningen samt sätta i kraft en konsekvent lagstiftning. På detta sätt upprätthålls trafiksäkerheten och påverkas miljösituationen positivt och möjliggörs affärsverksamhet. På det här sättet upprätthålls trafiksäkerheten, påverkas miljösituationen positivt och möjliggörs affärsverksamhet. Automatiseringen och digitaliseringen av trafiken och transporterna ska främjas. Lagstiftningshelheten sätts att bättre motsvara de krav som grundlagen ställer.

Sammandrag

Lagen om transport av farliga ämnen ska revideras.

Utgångspunkter

Lagen om transport av farliga ämnen (TFÄ-lagen) har trädde i kraft 1994. Efter lagens ikraftträdande har verksamhetsmiljön och förhållandena för transporter av farliga ämnen förändrats. Lagen ska omarbetas i sin helhet.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

KM Beslut 23.3.2023 16.10

KM Beslut 23.3.2023 15.28