Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030 (KISS2030)

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 (KISS2030)

MMM035:00/2021 Kehittäminen

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030 on osa ilmastolain mukaista ilmastopoliittista suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto hyväksyi valtioneuvoston selonteon kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta 15.12.2022. Suunnitelma tausta-aineistoineen on saatavilla maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM035:00/2021

Asianumerot VN/22704/2021

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 5.10.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 5.10.2021

Yhteyshenkilö
Karoliina Pilli-Sihvola, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 162 100
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Suunnitelma kattaa vuoteen 2030 asti keskeiset tavoitteet ja toimet, joilla varaudutaan ja sopeudutaan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin.

Tiivistelmä

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030 on osa ilmastolain mukaista ilmastopoliittista suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto hyväksyi valtioneuvoston selonteon kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta 15.12.2022. Suunnitelma tausta-aineistoineen on saatavilla maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.

Lähtökohdat

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma on osa ilmastolain mukaista ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää.

Kesällä 2021 voimaan tullut eurooppalainen ilmastolaki edellyttää jäsenmaita laatimaan kattavia kansallisia sopeutumisstrategioita.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.