Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä 2020-2023

MMM062:00/2020 Toimielin

Työryhmän tehtävänä on seurata harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa näiden alueiden elinvoimaisuutta. Työryhmän työn pohjana ovat vuosina 2017-2019 toimineen edellisen työryhmän ehdotukset sekä Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukset harvaan asuttujen alueiden kehittämiseksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM062:00/2020

Asianumerot VN/13457/2020

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.10.2020 – 30.6.2023

Asettamispäivä 9.10.2020

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomen menestystä rakennetaan alueiden ja kaupunkien vahvuuksien ja erityispiirteiden ympärille eri toimijoiden yhteistyöllä

Keino Toteutetaan toimenpideohjelma elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi väestöään menettäville alueille

Yhteyshenkilö
Auli Sihvola, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 162 442
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on edistää harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan toteutetaan vaikuttavuusarviointi ja valmistellaan toimenpideohjelma kokeiluineen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi myös väestöään menettäville alueille. Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä laatii toimintaohjelman, jonka sisältämät kokeilut ja toimenpiteet rahoitetaan työryhmälle osoitetulla rahoituksella.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on seurata harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa näiden alueiden elinvoimaisuutta. Työryhmän työn pohjana ovat vuosina 2017-2019 toimineen edellisen työryhmän ehdotukset sekä Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukset harvaan asuttujen alueiden kehittämiseksi.

Lähtökohdat

Harvaan asuttu maaseutu kattaa merkittävän osan eli yli 68 % Suomen pinta-alasta.
Asukkaita alueella on noin 5% väestöstä. Alue on kansallisesti merkittävä, sillä siellä sijaitsee valtaosa Suomen luonnon aineellisista ja aineettomista raaka-aineista. Alueella on kuitenkin runsaasti pitkistä etäisyyksistä ja harvasta asutuksesta johtuvia haasteita. Näitä ovat esimerkiksi pitkään jatkunut väestön väheneminen ja vanheneminen, huoltosuhteen heikkeneminen ja palvelujen keskittyminen.

Harvaan asutut alueet ovat erilaisia. Joillakin alueilla työpaikat vähenevät, toisilla alueilla taas yrityksillä on rekrytointiongelmia. Haasteena on osaavan työvoiman saatavuus ja kohtaanto-ongelma tietyillä alueilla, toisaalta myös eläköityminen aiheuttaa rekrytointiongelmia. Huomioitavaa on myös se, että poliittisten päätösten negatiiviset vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin harvaan asutulle maaseudulle.

Edellisen harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (2017-2019) loppuraportin luovuttamistilaisuudessa 11.10.2019 todettiin, että harvaan asuttujen
alueiden elinvoimaisuuden varmistamiseksi on tarve asettaa uusi parlamentaarinen
työryhmä, joka ottaa tehtäväkseen edistää harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta. Uuden parlamentaarisen työryhmän tulee asettamisen jälkeen laatia määrärahalla toteutettavia kokeiluja esittelevä toimintaohjelma.

Lisätietoja