Hallituksen esitys laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta

PLM001:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on valmistella asevelvollisuuslain muuttamista koskeva hallituksen esitys.

Hankkeesta on rajattu pois sellainen asevelvollisuusjärjestelmän laajempi kehittäminen, jota arvioidaan 5.3.2020 asetetussa parlamentaarisessa komiteassa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero PLM001:00/2021

Asianumerot VN/898/2021

Asettaja puolustusministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.9.2020 – 31.12.2021

Asettamispäivä 14.9.2020

Lainvalmistelu

HE laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 17.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 21/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  21.10.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 167/2021

Covid-19/Kutsuntojen järjestämistä joustavoitettaisiin vaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tai muusta erityisestä syystä. Velvoite julkaista kutsuntakuulutus kunnan ilmoitustaululla poistettaisiin. Varusmiespalveluksen aloittamisajankohtaa koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. Palveluskelpoisuudesta päättämistä ja oikaisuvaatimuksen tekemistä sujuvoitettaisiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

VastuuministeriPuolustusministeri Kaikkonen

YhteyshenkilöJoona Lapinlampi, puolustusministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on valmistella asevelvollisuuslain muuttamista koskeva hallituksen esitys.

Hankkeesta on rajattu pois sellainen asevelvollisuusjärjestelmän laajempi kehittäminen, jota arvioidaan 5.3.2020 asetetussa parlamentaarisessa komiteassa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.