Eroamisikä

Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin kumoamisesta

PLM001:00/2024 Säädösvalmistelu

Puolustusvoimien virassa 31.12.2007 palvelleen eroamisikää koskeva puolustusvoimista annetun lain siirtymäsäännös ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero PLM001:00/2024

Asianumerot VN/1705/2024

Asettaja puolustusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 12.1.2024 – 30.6.2024

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin kumoamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2024
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 18/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Puolustusvoimien virassa 31.12.2007 palvelleen eroamisikää koskeva puolustusvoimista annetun lain siirtymäsäännös ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana.

VastuuministeriPuolustusministeri Häkkänen

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Minnamaria Nurminen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 140 602
[email protected]

Tiivistelmä

Puolustusvoimien virassa 31.12.2007 palvelleen eroamisikää koskeva puolustusvoimista annetun lain siirtymäsäännös ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana.