Eroamisikä

Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av 50 § 4 mom. i lagen om försvarsmakten

PLM001:00/2024 Lagstiftningsprojekt

Det föreslås att övergångsbestämmelsen i lagen om försvarsmakten om avgångsåldern för den som tjänstgjort vid försvarsmakten den 31 december 2007 upphävs som onödig. (Maskinöversättning utnyttjades vid översättningen.)

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer PLM001:00/2024

Ärendenummer VN/1705/2024

Projektets arrangör försvarsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 12.1.2024 – 30.6.2024

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om upphävande av 50 § 4 mom. i lagen om försvarsmakten
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 16/2024
  Original uppskatting av föredragningsvecka 18/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Det föreslås att övergångsbestämmelsen i lagen om försvarsmakten om avgångsåldern för den som tjänstgjort vid försvarsmakten den 31 december 2007 upphävs som onödig.

Ansvarig ministerFörsvarsminister Häkkänen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Minnamaria Nurminen, Hallitusneuvos
tel. +358 295 140 602
[email protected]

Sammandrag

Det föreslås att övergångsbestämmelsen i lagen om försvarsmakten om avgångsåldern för den som tjänstgjort vid försvarsmakten den 31 december 2007 upphävs som onödig. (Maskinöversättning utnyttjades vid översättningen.)