Ulkomaalaislain muuttaminen (ns. 3 kk:n sääntö ja työnteko-oikeuden laajentaminen)

TEM086:00/2023 Säädösvalmistelu

Työryhmä valmistelee HE:n tilanteeseen, jossa ulkomaalaisen työntekijän on poistuttava Suomesta, kun työsuhde loppuu eikä hän ole 3 kk:n kuluessa solminut uutta työsuhdetta. Lisäksi työnantajalle säädetään velvollisuus ilmoittaa työttömyydestä Maahanmuuttovirastolle ja työperusteisten lupien työnteko-oikeus laajennetaan työvoimapula-aloille.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM086:00/2023

Asianumerot VN/24207/2023

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 8.9.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.3 Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 5.2.2024
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 39/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Hallituksen esityksessä tehdään lakimuutokset tilanteeseen, jossa kolmannen maan kansalaisen työntekijän on poistuttava Suomesta, jos henkilön työsuhde loppuu eikä hän ole kolmen kuukauden kuluessa solminut uutta työsuhdetta, ottaen myös huomioon mahdollinen EU-sääntely. Samalla työperusteisten oleskelulupien työnteko-oikeus ehdotetaan laajennettavaksi alkuperäisen toimialan lisäksi aidosti todetuille työvoimapula-aloille. Lisäksi työnantajalle säädetään velvollisuus sanktion uhalla ilmoittaa Maahanmuuttovirastolle työntekijänsä työsuhteen loppumisesta.

VastuuministeriTyöministeri Satonen

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jarmo Tiukkanen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 047 355
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallitusohjelman mukaisesti työperusteinen oleskelulupa sidotaan nykyistä vahvemmin työhön.

Tiivistelmä

Työryhmä valmistelee HE:n tilanteeseen, jossa ulkomaalaisen työntekijän on poistuttava Suomesta, kun työsuhde loppuu eikä hän ole 3 kk:n kuluessa solminut uutta työsuhdetta. Lisäksi työnantajalle säädetään velvollisuus ilmoittaa työttömyydestä Maahanmuuttovirastolle ja työperusteisten lupien työnteko-oikeus laajennetaan työvoimapula-aloille.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan työperusteinen maahanmuutto on Suomen talouskasvun ja palvelujen turvaamisen kannalta erittäin tärkeää. Työperusteinen oleskelulupa Suomessa perustuu oikeuteen ja velvoitteiseen tehdä työtä. Hallitus säilyttää nykymuotoisen saatavuusharkintajärjestelmän ja pyrkii siihen, että ensisijaisesti huolehditaan Suomessa jo olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisestä.

Hallitus on linjannut helmikuussa 2024, että tässä lainsäädäntöehdotuksessa esitetään hallitusohjelmassa mainittua kolmea kuukautta pidempää aikaa EU:n sinisen kortin haltijan, kansallisen erityisasiantuntijan, kasvuyrittäjän ja ICT-direktiivin tarkoittaman johtajan ja asiantuntijan oleskeluluvan haltijoille.

Lisää aiheesta