Hyppää sisältöön

Kolmen kuukauden työttömyyssääntö lausunnolle: esityksessä hallitusohjelmaan nähden poikkeuksia erityisasiantuntijoille ja yli kaksi vuotta Suomessa työskennelleille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2024 9.57
Tiedote

Hallituksen tavoitteena on sitoa työperusteiset oleskeluluvat nykyistä vahvemmin työhön ja tehostaa niiden valvontaa. Samalla lisättäisiin työntekijän oleskeluluvalla Suomessa työskentelevien mahdollisuuksia uuden työn löytämiseen työvoimapula-aloilta. Hallituksen esitys on lausuntokierroksella 13.6–16.8.2024.

Jos työperusteisella oleskeluluvalla Suomessa työskentelevän työsuhde päättyy, työntekijällä olisi jatkossa kolme kuukautta aikaa löytää uusi työ. Jos uutta työtä ei löydä tai muutakaan perustetta maassa oleskelulle ei enää ole, maassa oleskelun edellytykset lakkaavat ja Suomesta tulisi poistua. 

Kolmen kuukauden sijasta kuusi kuukautta aikaa uuden työn löytämiseen olisi: 

  • erityisasiantuntijoilla ja startup-yrittäjillä (mukaan lukien EU:n sininen kortti)
  • yritysten ylimmällä ja keskijohdolla
  • yrityksen sisällä siirtyvillä lähetetyillä asiantuntijoilla ja johdolla sekä
  • kaikilla yli kaksi vuotta Suomessa työperusteisella oleskeluluvalla olleilla työntekijöillä

Esitys sitoisi työperusteiset oleskeluluvat vahvemmin työhön ja tehostaisi niiden valvontaa. Esitys toisi turvaa työntekijälle, koska suoja-aika työnhakuun olisi jatkossa turvattu laissa. Työperusteisen oleskeluluvan ehdot olisivat selkeämmät sekä työntekijöille että viranomaisille.

Luvan peruminen työttömyyden vuoksi on mahdollista jo nykyään

Nykyisinkin työsuhteen päättyminen mahdollistaa oleskeluluvan perumisen. Sääntelyä ei kuitenkaan ole siitä, minkä pituisen jakson jälkeen työttömyyden tulisi johtaa luvan perumiseen. Maahanmuuttovirastossa on kuitenkin jo huhtikuusta 2023 lähtien ollut käytäntö, että oleskeluluvan peruuttamismenettelyä ei käynnistetä kolmen kuukauden suoja-ajan sisällä.

Kun luvan voimassaoloaika päättyy, maasta joutuisi jatkossakin poistumaan, jos uutta perustetta maassa oleskelulle ei ole. Esitys ei siis toisi oikeutta oleskeluluvan pidennykseen työnhaun ajaksi, vaan suoja-aika kestäisi enimmillään työperusteisen oleskeluluvan voimassaolon ajan.  

Esitys koskisi työperusteisia oleskelulupia, ei esimerkiksi pysyviä oleskelulupia, perhesiteeseen perustuvia lupia tai EU-kansalaisia.

Työntekijälle laajemmat mahdollisuudet hakea töitä 

Edellä kuvatut muutokset työttömyysajan sääntelyyn koskevat kaikkia työperusteisia oleskelulupia. Esitys toisi lisäksi tiettyjä muutoksia työntekijän oleskelulupaan. Nykyisin työntekijän oleskeluluvalla Suomessa oleva työntekijä voi vaihtaa työnantajaa samalla alalla jolle lupa on myönnetty, mutta ei toiselle alalle. Jatkossa työntekijä voisi samalla luvalla hakea töitä myös aloilta, jotka on todennettu koko Suomessa työvoimapula-aloiksi. Muille aloille tulisi nykyiseen tapaan hakea uutta oleskelulupaa.

Tavoitteena on edistää työvoiman saatavuutta ja tukea työntekijän uudelleentyöllistymistä Suomessa. Työvoimapula-aloista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella kerran vuodessa. 

Työnantajan ilmoitettava työsuhteen päättymisestä Maahanmuuttovirastolle

Hallitusohjelman mukaisesti työnantajan olisi jatkossa ilmoitettava Maahanmuuttovirastolle, jos työperäisellä oleskeluluvalla Suomessa oleskelevan työsuhde päättyy ennenaikaisesti. Työnantajan tulisi tehdä ilmoitus seitsemän päivän kuluessa töiden päättymisestä. Ilmoittamatta jättämisestä seuraisi sanktio, tyypillisimmin sakkorangaistus.

Työnantajan pitää jo nykyään ilmoittaa TE-toimistolle palkatessaan EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen. Vuoden 2025 alusta lähtien ilmoitus tehdään Maahanmuuttovirastolle.

Englanninkielinen kuulemistilaisuus elokuussa

Hallituksen esityksestä voi antaa lausuntoja Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 16.8.2024 saakka. Lausuntokierroksen jälkeen esityksen valmistelua jatketaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle syyskaudella 2024. Muutokset tulisivat voimaan aikaisintaan vuonna 2025.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää kaikille avoimen englanninkielisen kuulemistilaisuuden esityksestä 13.8.2024. Teams-linkki tilaisuuteen löytyy tiedotteen lopusta. Kysymykset esityksestä ovat Lausuntopalvelussa suomen ja ruotsin lisäksi englanniksi.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Veera Svahn, p. 0295 047 321 (kysymykset työministerille)
hallitusneuvos Katri Niskanen, TEM, p. 0295 047 373 (tavoitettavissa 5.7. asti)
hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen, TEM, p. 0295 047 355 (tavoitettavissa 15.7. alkaen)