Virtual Finland

Virtual Finland

UM012:00/2021 Kehittäminen

Virtual Finland -hanke on mukana kehittämässä ja kokoamassa yhteen digitaalisia palveluita, joiden tavoitteena on helpottaa ulkomaisten työntekijöiden, yritysten ja opiskelijoiden saapumista ja asettumista Suomeen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero UM012:00/2021

Asianumerot PC0RNTP0-1 , VN/20194/2022

Asettaja ulkoministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.3.2021 – 31.12.2023

Asettamispäivä 10.3.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä

Keino Rakennetaan digitalisaation edistämisohjelma, jonka myötä julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

Keino Vahvistetaan suomalaisen tutkimus- ja tiedeyhteisön kilpailukykyä ja vahvistetaan vetovoimaa panostamalla tutkimusympäristöihin ja tutkimusinfrastruktuureihin

Keino Toimeenpannaan koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartta

Yhteyshenkilö
Jukka Kyhäräinen, Hankejohtaja
puh. +358295350884
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen lopputuloksena syntyy:
• Kokonaiskonsepti ja sen toteuttamiseksi strateginen toteutussuunnitelma
• Palvelukokonaisuuden ja valittujen palveluprosessien edellyttämän arkkitehtuurin kuvaaminen
• Ensimmäinen tuotantokykyinen versio alustasta ja ensimmäinen Suomen kilpailukykyä edistävä palvelu käyttöön VF:n tuottamilla ominaisuuksilla
• Askelmerkit jatkovaihetta 2024-2025 varten

Tiivistelmä

Virtual Finland -hanke on mukana kehittämässä ja kokoamassa yhteen digitaalisia palveluita, joiden tavoitteena on helpottaa ulkomaisten työntekijöiden, yritysten ja opiskelijoiden saapumista ja asettumista Suomeen.

Lähtökohdat

Hanke kytkeytyy useisiin hallitusohjelman kirjauksiin, jotka liittyvät Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseen, positiivisen talouskehityksen edistämiseen ja poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämiseen.