Virtual Finland

Virtual Finland

UM012:00/2021 Kehittäminen

Virtual Finland -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää ja koota yhteen digitaalisia palveluita, jotka helpottavat ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten saapumista ja asettumista Suomeen. Hankkeessa on myös pyritty edistämään datan yhteiskäyttöisyyttä julkishallinnossa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero UM012:00/2021

Asianumerot PC0RNTP0-1 , VN/20194/2022

Asettaja ulkoministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.3.2021 – 30.6.2024

Asettamispäivä 10.3.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä

Keino Rakennetaan digitalisaation edistämisohjelma, jonka myötä julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

Keino Vahvistetaan suomalaisen tutkimus- ja tiedeyhteisön kilpailukykyä ja vahvistetaan vetovoimaa panostamalla tutkimusympäristöihin ja tutkimusinfrastruktuureihin

Keino Toimeenpannaan koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartta

Yhteyshenkilö
Heikki Melolinna, Viestintäasiantuntija
puh. 029 535 0905
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen lopputuloksena syntyy:

• Organisaatioiden välisen tiedonsiirron testiympäristö (testbed.fi)
• Tuotantotason versio tiedonjakoinfrastruktuurista (datafinland.fi)
• Työntekijän yhteiskäyttöinen digitaalinen profiili tuotantovalmiudessa
• Digitaalisen maahantulopalvelun konsepti

Tiivistelmä

Virtual Finland -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää ja koota yhteen digitaalisia palveluita, jotka helpottavat ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten saapumista ja asettumista Suomeen. Hankkeessa on myös pyritty edistämään datan yhteiskäyttöisyyttä julkishallinnossa.

Lähtökohdat

Hanke kytkeytyy useisiin hallitusohjelman kirjauksiin, jotka liittyvät Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseen, positiivisen talouskehityksen edistämiseen ja poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämiseen.

Lisää aiheesta