Hallituksen esitys veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

VM025:00/2017 Säädösvalmistelu

NS. valmishankkeen III vaihe; liittyy osahankkeisiin VM008:00/2015 ja VM065:00/2016

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM025:00/2017

Asianumerot VM/548/03.01.00/2017

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu – 12.1.2018

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 97/2017 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 182/2017

Hyväksytty säädös 11/2018
Hyväksytty säädös 12/2018
Hyväksytty säädös 13/2018
Hyväksytty säädös 14/2018
Hyväksytty säädös 15/2018
Hyväksytty säädös 16/2018
Hyväksytty säädös 17/2018
Hyväksytty säädös 18/2018
Hyväksytty säädös 19/2018
Hyväksytty säädös 20/2018
Hyväksytty säädös 21/2018
Hyväksytty säädös 22/2018
Hyväksytty säädös 23/2018
Hyväksytty säädös 24/2018
Hyväksytty säädös 25/2018
Hyväksytty säädös 26/2018
Hyväksytty säädös 27/2018
Hyväksytty säädös 28/2018
Hyväksytty säädös 29/2018
Hyväksytty säädös 30/2018
Hyväksytty säädös 31/2018
Hyväksytty säädös 32/2018
Hyväksytty säädös 33/2018
Hyväksytty säädös 34/2018
Hyväksytty säädös 35/2018
Hyväksytty säädös 36/2018
Hyväksytty säädös 37/2018
Hyväksytty säädös 38/2018
Hyväksytty säädös 39/2018
Hyväksytty säädös 40/2018
Hyväksytty säädös 41/2018
Hyväksytty säädös 42/2018
Hyväksytty säädös 43/2018
Hyväksytty säädös 44/2018
Hyväksytty säädös 45/2018
Hyväksytty säädös 46/2018
Hyväksytty säädös 47/2018
Hyväksytty säädös 48/2018
Hyväksytty säädös 49/2018
Hyväksytty säädös 50/2018
Hyväksytty säädös 51/2018
Hyväksytty säädös 52/2018

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

  • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotetaan verotusmenettelyuudistuksia, joilla lisätään tuloverotuksen ja kiinteistöverotuksessa ilmoittamisen ja verotuksen toimittamisen reaaliaikaisuutta ja mahdollistetaan verovelvolliskohtainen joustava verotuksen valmistuminen. Tuloverotuksen ja eräiden muiden verolajien hallinnollisia seuraamuksia koskevia säännöksiä uudistetaan. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi uusi veronkantolaki, jonka yhtenäisiä uuden kantomenettelyn säännöksiä sovellettaisiin kaikkiin Verohallinnon veroihin.

Tiivistelmä

NS. valmishankkeen III vaihe; liittyy osahankkeisiin VM008:00/2015 ja VM065:00/2016

Lisätietoja