Tiedonhallintalain täytäntöönpano

VM095:00/2019 Säädösvalmistelu

Eduskunta on hyväksynyt lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (HE 284/2018) 18.3.2019. Laki on vahvistettu ja tuli voimaan 1.1.2020. VM johtaa lain täytäntöönpanohanketta ja julkishallinnon muut toimijat osallistuvat hankkeeseen perustettavien työryhmien kautta. Ryhmillä on omat asianumeronsa, mutta ne on linkitetty tämän kattohankkeen alle.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VM095:00/2019

Asianumerot VM/1303/00.01.00.01/2019 , VN/10922/2019

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.5.2019 – 31.5.2020

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Valmisteluryhmien konkreettiset tuotokset ovat:

ryhmä 1
kuvaus tiedonhallintakartan sisällöstä
suunnitelma tiedonhallintakartan ylläpidon organisoinnista ja menettelytavoista
kuvaus yhteentoimivuutta edistävistä linjauksista
suunnitelma linjausten kartoittamisesta sekä kuvaus hyvästä käytännöstä usean viranomaisen välisen tiedonluovutuksen suunnittelusta

ryhmä 2
kuvaus lausuntomenettelystä ja sen käyttöönotosta
kuvaus investointien ohjausmallista ja sen käyttöönotosta
kuvaus kehittämisen hallintamallista JTS/TAE- valmistelussa
valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä

ryhmä 3
tiedonhallintalautakunnan perustaminen ja järjestäytyminen
tehtävien tarkentaminen ja päätöksentekomenettely
tiedonhallintalautakuntaa koskeva asetus
tiedonhallintalain täytäntöönpanoa tukevien suositusten valmistelu

ryhmä 4
ehdotus TihL 7 §:n mukaisen yhteistyön toimintamallista ja käyttöönotosta
ehdotus suositusinformaation ylläpito- ja hallintarakenteesta
ehdotus informaatio-ohjauksen painopistealueista

Tuotosten tarkoituksena on tukea soveltajia toiminnan muutoksessa.

Tiivistelmä

Eduskunta on hyväksynyt lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (HE 284/2018) 18.3.2019. Laki on vahvistettu ja tuli voimaan 1.1.2020. VM johtaa lain täytäntöönpanohanketta ja julkishallinnon muut toimijat osallistuvat hankkeeseen perustettavien työryhmien kautta. Ryhmillä on omat asianumeronsa, mutta ne on linkitetty tämän kattohankkeen alle.

Lähtökohdat

Tiedonhallintalaki on tiedonhallintaa koskeva yleislaki. Tavoitteena on uudistaa ja yhtenäistää julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevaa yleissääntelyä sekä vähentää teknisluonteisen sääntelyn tarvetta erityislainsäädännössä. Tiedonhallintalain soveltamisala ulottuu laajasti julkiseen hallintoon erityyppisiin organisaatioihin (TiHL 3 §). Organisaatioita on myös lukumäärällisesti hyvin paljon ja niillä on erilaiset lähtökohdat soveltaa uutta sääntelyä. Täytäntöönpanohanke on käynnistetty tukemaan sääntelyn soveltajia ja jalkauttamaan toimintatavan muutoksia.

Lisätietoja