EU:n jätesäädöspaketin toimeenpano

YM003:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeessa muutetetaan useita jätelain säännöksiä EU-direktiivien muutosten johdosta.Tavoitteena olisi, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätettäisiin 55 painoprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia vuonna 2030 ja 65 painoprosenttia vuonna 2035.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM003:00/2019

Asianumerot VN/301/2019, VN/538/2019 , VN/538/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.1.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä 15.1.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä

Lainvalmistelu

HE laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 112/2021

Osana komission ns. kiertotalouspakettia annetut ehdotukset jätedirektiivin (2008/98/EY), pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin (94/62/EY), kaatopaikkadirektiivin (1997/31/EY), paristo- ja akkudirektiivin (2006/66/EY), romuajoneuvodirektiivin (2000/53/EY) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2012/19/EU) muuttamiseksi hyväksyttiin 30.5.2018 ja tulivat voimaan 4.7.2018. Esitys sisältää ehdotukset direktiivien täytäntöönpanemiseksi. Hallitusohjelma: strateginen kokonaisuus 3.1, tavoite 6.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

YhteyshenkilöJussi Kauppila, ympäristöministeriö

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jussi Kauppila, Hallitussihteeri
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on lisätä jätteen kierrätystä ja edistää kiertotaloutta jätelainsäädännön keinoin.

Tiivistelmä

Hankkeessa muutetetaan useita jätelain säännöksiä EU-direktiivien muutosten johdosta.Tavoitteena olisi, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätettäisiin 55 painoprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia vuonna 2030 ja 65 painoprosenttia vuonna 2035.

Lähtökohdat

Osana komission ns. kiertotalouspakettia annetut ehdotukset jätedirektiivin (2008/98/EY), pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin (94/62/EY), kaatopaikkadirektiivin (1997/31/EY), paristo- ja akkudirektiivin (2006/66/EY), romuajoneuvodirektiivin (2000/53/EY) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2012/19/EU) muuttamiseksi hyväksyttiin 30.5.2018 ja tulivat voimaan 4.7.2018. Hankkeen tavoite on valmistella direktiivien täytäntöönpanemiseksi tarvittavat ehdotukset kansallisen lainsäädännön muuttamiseksi.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.