EU:n jätesäädöspaketin toimeenpano

YM003:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeessa muutetetaan useita jätelain säännöksiä EU-direktiivien muutosten johdosta.Tavoitteena olisi, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätet-täisiin 55 painoprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia vuonna 2030 ja 65 painoprosenttia vuonna 2035.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM003:00/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 15.1.2019

Lainvalmistelu

HE laiksi jätelain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 8.1.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  9/2021
  11/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Osana komission ns. kiertotalouspakettia annetut ehdotukset jätedirektiivin (2008/98/EY), pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin (94/62/EY), kaatopaikkadirektiivin (1997/31/EY), paristo- ja akkudirektiivin (2006/66/EY), romuajoneuvodirektiivin (2000/53/EY) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2012/19/EU) muuttamiseksi hyväksyttiin 30.5.2018 ja tulivat voimaan 4.7.2018. Esitys sisältää ehdotukset direktiivien täytäntöönpanemiseksi. Hallitusohjelma: strateginen kokonaisuus 3.1, tavoite 6.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

YhteyshenkilöJussi Kauppila, ympäristöministeriö

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jussi Kauppila, Hallitussihteeri
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on lisätä jätteen kierrätystä ja edistää kiertotaloutta jätelainsäädännön keinoin.

Tiivistelmä

Hankkeessa muutetetaan useita jätelain säännöksiä EU-direktiivien muutosten johdosta.Tavoitteena olisi, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätet-täisiin 55 painoprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia vuonna 2030 ja 65 painoprosenttia vuonna 2035.

Lähtökohdat

Osana komission ns. kiertotalouspakettia annetut ehdotukset jätedirektiivin (2008/98/EY), pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin (94/62/EY), kaatopaikkadirektiivin (1997/31/EY), paristo- ja akkudirektiivin (2006/66/EY), romuajoneuvodirektiivin (2000/53/EY) ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (2012/19/EU) muuttamiseksi hyväksyttiin 30.5.2018 ja tulivat voimaan 4.7.2018. Hankkeen tavoite on valmistella direktiivien täytäntöönpanemiseksi tarvittavat ehdotukset kansallisen lainsäädännön muuttamiseksi.

Lisätietoja