ARA-asukasvalintaa koskevien säännösten muuttaminen

YM010:00/2023 Säädösvalmistelu

Valtion tukemiin ARA-asuntoihin voidaan valita asukkaaksi Suomen kansalaiseen rinnastettava henkilö, kun henkilön oleskeluoikeus täyttää laissa säädetyt vaatimukset. Hankkeessa arvioidaan asukasvalintasäännösten ajantasaisuutta erityisesti sotaa paenneiden tilapäistä suojelua saaneiden näkökulmasta. Lisäksi selvitetään muita säädösmuutostarpeita.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM010:00/2023

Asianumerot VN/4682/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 14.2.2023 –

Asettamispäivä 14.2.2023

Lainvalmistelu

HE valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalintaa koskevien säännösten muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 5.2.2024
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 36/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Säädösvalmistelu liittyy tarpeeseen majoittaa ja valita Ukrainasta paenneita tilapäistä suojelua saavia asukkaiksi valtion tukemiin vuokra-asuntoihin. Lisäksi ehdotetaan poikkeussäännöstä vuoden oleskelulupavaatimuksesta pitkäaikaisen asunnontarpeen perusteella. Lakeihin tarkennettaisiin myös asukasvalintaan liittyvien toimijoiden tehtäviä. Muut valmisteltavat muutokset liittyvät oleskelulupia koskevan lainsäädännön muutoksiin, pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan sekä asukasvalintaan julkisena hallintotehtävänä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025 alkaen.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mykkänen

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Satu Eronen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 180
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on selkeyttää valtion tukemien asuntojen asukasvalintasäännöksiä muiden kuin Suomen kansalaisten osalta, jotta Suomessa laillisesti oleskelevien henkilöiden oikeudellinen asema ja asumisedellytykset paranisivat. Tavoitteena on myös, että sotaa paenneet, tilapäistä suojelua saavat voisivat tulla valituiksi valtion tukemien asuntojen asukasvalinnassa. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää soveltamiskäytäntöä ja vähentää epäselviä tulkintatilanteita ARA-asuntojen asukasvalinnassa.

Tiivistelmä

Valtion tukemiin ARA-asuntoihin voidaan valita asukkaaksi Suomen kansalaiseen rinnastettava henkilö, kun henkilön oleskeluoikeus täyttää laissa säädetyt vaatimukset. Hankkeessa arvioidaan asukasvalintasäännösten ajantasaisuutta erityisesti sotaa paenneiden tilapäistä suojelua saaneiden näkökulmasta. Lisäksi selvitetään muita säädösmuutostarpeita.

Lähtökohdat

Ympäristöministeriö käynnisti säädösvalmisteluhankkeen tammikuussa 2023. Ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ovat seuranneet Venäjän helmikuussa 2022 käynnistämästä hyökkäyssodasta lähtien valtion tukemien asuntojen käyttöä sotaa paenneiden ukrainalaisten henkilöiden asumisessa. Ukrainalaisten henkilöiden oleskeluperuste ARA-asuntojen asukasvalinnan näkökulmasta on aiheuttanut tulkintaongelmia asuntojen omistajien ja asukasvalintaa valvovien kuntien keskuudessa, ja siitä on tullut asukasvalintoja ohjaavalle ARA:lle useita kyselyitä. Lisäksi säännöksissä on havaittu muita päivitystarpeita.

Lisää aiheesta