Regeringens proposition om personer som kan jämställas med finska medborgare vid valet av boende till ARA-bostäder

YM010:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Valtion tukemiin ARA-asuntoihin voidaan valita asukkaaksi Suomen kansalaiseen rinnastettava henkilö, kun henkilön oleskeluoikeus täyttää laissa säädetyt vaatimukset. Hankkeessa arvioidaan asukasvalintasäännösten ajantasaisuutta erityisesti sotaa paenneiden tilapäistä suojelua saaneiden näkökulmasta. Lisäksi selvitetään muita säädösmuutostarpeita.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer YM010:00/2023

Ärendenummer VN/4682/2023

Projektets arrangör miljöministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 14.2.2023 –

Datum för tillsättande 14.2.2023

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av bestämmelserna om val av boende till statligt stödda hyres- och bostadsrättsbostäder
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 5.2.2024
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 36/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Lagberedningen hänför sig till behovet att inkvartera och välja ukrainska flyktingar i behov av tillfälligt skydd till statligt understödda hyresbostäder. Dessutom föreslås en undantagsbestämmelse om ett krav på uppehållstillstånd för ett år utifrån ett långvarigt bostadsbehov. I lagarna preciseras även uppgifterna för de aktörer som har att göra med valet av hyresgäster. De övriga ändringar som bereds hänför sig till ändringarna i lagstiftningen om uppehållstillstånd, statsminister Petteri Orpos regeringsprogram och valet av hyresgäster som en offentlig förvaltningsuppgift. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft från och med den 1 januari 2025.

Ansvarig ministerMiljö- och klimatminister Mykkänen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2024

Kontaktperson
Satu Eronen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 250 180
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on selkeyttää valtion tukemien asuntojen asukasvalintasäännöksiä muiden kuin Suomen kansalaisten osalta, jotta Suomessa laillisesti oleskelevien henkilöiden oikeudellinen asema ja asumisedellytykset paranisivat. Tavoitteena on myös, että sotaa paenneet, tilapäistä suojelua saavat voisivat tulla valituiksi valtion tukemien asuntojen asukasvalinnassa. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää soveltamiskäytäntöä ja vähentää epäselviä tulkintatilanteita ARA-asuntojen asukasvalinnassa.

Sammandrag

Valtion tukemiin ARA-asuntoihin voidaan valita asukkaaksi Suomen kansalaiseen rinnastettava henkilö, kun henkilön oleskeluoikeus täyttää laissa säädetyt vaatimukset. Hankkeessa arvioidaan asukasvalintasäännösten ajantasaisuutta erityisesti sotaa paenneiden tilapäistä suojelua saaneiden näkökulmasta. Lisäksi selvitetään muita säädösmuutostarpeita.

Utgångspunkter

Ympäristöministeriö käynnisti säädösvalmisteluhankkeen tammikuussa 2023. Ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ovat seuranneet Venäjän helmikuussa 2022 käynnistämästä hyökkäyssodasta lähtien valtion tukemien asuntojen käyttöä sotaa paenneiden ukrainalaisten henkilöiden asumisessa. Ukrainalaisten henkilöiden oleskeluperuste ARA-asuntojen asukasvalinnan näkökulmasta on aiheuttanut tulkintaongelmia asuntojen omistajien ja asukasvalintaa valvovien kuntien keskuudessa, ja siitä on tullut asukasvalintoja ohjaavalle ARA:lle useita kyselyitä. Lisäksi säännöksissä on havaittu muita päivitystarpeita.

Mer om ämnet