Hallituksen esitys laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta

YM018:00/2019 Säädösvalmistelu

Ehdotetulla lailla muutettaisiin Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajausta siten, että suojelualueesta erotettaisiin entisen Finlandia-hotellin alue (3,2 ha) sekä Kruunupuiston henkilökunnan pysäköintialue (0,048 ha). Vastaavasti suojelualueeseen liitettäisiin Unnikkisaari ympäröivine vesialueineen (115 ha) sekä palsta harjumetsää (0,11 ha).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM018:00/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 27.5.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  37/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  16.9.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajausta muutettavaksi.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jukka-Pekka Flander, ympäristöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa entisen Finlandia-hotellin rakennusryhmän kunnostaminen ja laajentaminen sekä sen palauttaminen matkailukäyttöön. Lisäksi esityksen tavoitteena on lisätä Punkaharjun luonnonsuojelualueen edustavuutta hiekkamaiden niukkamineraalisten ja niukkaravinteisten vesien osalta. Lisäksi esityksellä turvattaisiin kesäisin vilkkaassa matkailukäytössä olevalta maantieltä ja Puruvedeltä näkyvän rantamaiseman säilyminen nykyistä laajemmin sekä luotaisiin edellytykset saimaannorpan pesimiselle norppakannan kasvaessa.

Tiivistelmä

Ehdotetulla lailla muutettaisiin Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajausta siten, että suojelualueesta erotettaisiin entisen Finlandia-hotellin alue (3,2 ha) sekä Kruunupuiston henkilökunnan pysäköintialue (0,048 ha). Vastaavasti suojelualueeseen liitettäisiin Unnikkisaari ympäröivine vesialueineen (115 ha) sekä palsta harjumetsää (0,11 ha).

Lisää aiheesta