ASP-lainsäädännön kehittäminen

YM056:00/2023 Säädösvalmistelu

Asuntosäästöpalkkiojärjestelmän tarkoituksena on lisätä pitkäjänteistä asuntosäästämistä ja parantaa mahdollisuuksia ensiasunnon hankintaan. Säädösvalmisteluhankkeessa selvitetään ASP-lainsäädännön kehittämistarpeet ja valmistellaan esitys uudeksi lainsäädännöksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM056:00/2023

Asianumerot VN/25579/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 4.9.2023 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Lainvalmistelu

HE ASP-lainsäädännön kehittämiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 5.2.2024
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 50/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Ehdotettavalla lailla kumottaisiin voimassa olevat ASP-järjestelmään ja valtiontakaukseen liittyvät lait. Tavoitteena on kannustaa pitkäjänteiseen säästämiseen ja parantaa ensiasunnon ostajien asemaa uudistamalla voimassa oleva osin vaikeaselkoinen ja vanhentunut ASP-lainsäädäntö. Hallitusohjelman (6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne) mukaan hallitus rakentaa yhteiskuntaa, jossa suomalaisilla on työllään ja säästämisellään mahdollisuus hankkia omistusasunto. Hallitus edistää asuntorahoituksen riittävää tarjontaa, ja mahdollisuus ensiasunnon hankkimiseen turvataan ASP-järjestelmää kehittämällä.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mykkänen

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Satu Eronen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 180
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Lainsäädäntöä selkiyttämällä voidaan kannustaa pitkäjänteiseen asuntosäästämiseen ja parantaa ensiasunnon ostajien mahdollisuuksia saada selko siitä, millaiseen tukeen he ovat oikeutettuja. Asuntosäästäjien näkökulmasta ymmärrettävä ja erilaisiin tarpeisiin riittävän joustava lainsäädäntö on myös lainanmyöntäjien etu.

Tiivistelmä

Asuntosäästöpalkkiojärjestelmän tarkoituksena on lisätä pitkäjänteistä asuntosäästämistä ja parantaa mahdollisuuksia ensiasunnon hankintaan. Säädösvalmisteluhankkeessa selvitetään ASP-lainsäädännön kehittämistarpeet ja valmistellaan esitys uudeksi lainsäädännöksi.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaan hallitus rakentaa yhteiskuntaa, jossa suomalaisilla on työllään ja säästämisellään mahdollisuus hankkia omistusasunto. Hallitus edistää asuntorahoituksen riittävää tarjontaa, ja mahdollisuus ensiasunnon hankkimiseen turvataan ASP-järjestelmää kehittämällä.

ASP-järjestelmän kehittämistarpeet liittyvät nimenomaan lainsäädäntöön. Samalla kun ASP-säästäminen on erittäin suosittua, sitä koskeva lainsäädäntö on vaikeaselkoinen ja osin vanhentunut.

Lisää aiheesta