Utvecklande av BSP-lagstiftningen

YM056:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Syftet med bostadssparpremiesystemet är att öka det långsiktiga bostadssparandet och förbättra möjligheterna att skaffa en första bostad. I detta lagberedningsprojekt utreds behoven att utveckla BSP-lagstiftningen och bereds ett förslag till ny lagstiftning.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer YM056:00/2023

Ärendenummer VN/25579/2023

Projektets arrangör miljöministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 4.9.2023 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 6 Nyckeln till tillväxt

Alaluku 6.5 Fungerande bostadsmarknader och smidig trafik

Lagberedning

RP om utveckling av BSP-lagstiftningen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 5.2.2024
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 50/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Genom den föreslagna lagen upphävs de gällande lagarna om BSP-systemet och statsborgen. Målet är att sporra till långsiktigt sparande och förbättra ställningen för dem som köper sin första bostad genom att reformera den gällande, delvis svårbegripliga och föråldrade BSP-lagstiftningen. Enligt regeringsprogrammet (6.5 Fungerande bostadsmarknader och smidig trafik) bygger regeringen ett samhälle där finländarna genom sitt arbete och sina besparingar har möjlighet att skaffa en ägarbostad. Regeringen främjar ett tillräckligt utbud av bostadsfinansiering, och möjligheten att skaffa en första bostad tryggas genom att utveckla BSP-systemet.

Ansvarig ministerMiljö- och klimatminister Mykkänen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2024

Kontaktperson
Satu Eronen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 250 180
[email protected]

Mål och resultat

Genom att förtydliga lagstiftningen kan man förbättra möjligheterna för dem som köper sin första bostad att få klarhet i vilket slags stöd de har rätt till och uppmuntra till långsiktigt bostadssparande. Det ligger också i långivarnas intresse att lagstiftningen är begriplig ur bostadsspararnas perspektiv och flexibel med tanke på olika behov.

Sammandrag

Syftet med bostadssparpremiesystemet är att öka det långsiktiga bostadssparandet och förbättra möjligheterna att skaffa en första bostad. I detta lagberedningsprojekt utreds behoven att utveckla BSP-lagstiftningen och bereds ett förslag till ny lagstiftning.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet bygger regeringen ett samhälle där finländarna genom sitt arbete och sina besparingar har möjlighet att skaffa en ägarbostad. Regeringen främjar ett tillräckligt utbud av bostadsfinansiering, och möjligheten att skaffa en första bostad tryggas genom att utveckla BSP-systemet.

Behoven att utveckla BSP-systemet hänför sig uttryckligen till lagstiftningen. Samtidigt som BSP-sparandet är mycket populärt är lagstiftningen kring det svårbegriplig och delvis föråldrad.

Mer om ämnet

Maximibeloppen för BSP-lån höjs i april

MM Pressmeddelande 25.1.2024 13.24