Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 VN 72/2018

Istunnon ajankohta 5.12.2018 10.00 | Paikka: Helsinki

5.12.2018 11.49 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Heidi Kaila, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160313

EU-asioiden komitean asettaminen

Valtiovarainministeriö

Päivi Nerg, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri / understatssekreteraren fö p.+35 8295530063

Valtioneuvoston selonteko Tietopolitiikasta ja tekoälystä

Helena Tarkka, Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja p.+35 8295530141

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 7.12.2018 - 6.12.2021

Marja Isomäki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530414

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Mervi Kuittinen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530445

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Henri Backman, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063581

Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista

Riikka Aaltonen, Kaivosylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064216

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta

Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Merituuli Mähkä, Neuvotteleva virkamies p.029 5163575

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen viran täyttäminen