Valtioneuvoston yleisistunto 16.1.2020 VN 2/2020

Istunnon ajankohta 16.1.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

16.1.2020 13.39 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Maaret Suomi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160030

Talousneuvoston asettaminen hallituskaudeksi

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Sisäministeriö

Nina Routti-Hietala, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488242

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston asetukseen sisäasioiden rahastoista tehtäviksi muutoksiksi

Valtiovarainministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hanna-Maria Urjankangas, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295063739

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän asettaminen pääministeri Marinin hallituksen toimikaudeksi

Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi