Valtioneuvoston asetus STM/2019/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.1.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Kalle Tervo, Hallitusneuvos p.029 5163045
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023. Asetuksessa säädettäisiin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toimeenpanoon liittyvien maakuntien hankekokonaisuuksien avustuksista sekä avustuksista muille sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille. Asetuksella määriteltäisiin maakuntien hankekokonaisuuksien avustusten enimmäismäärät ja täsmennettäisiin muutoin valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä sekä avustuksen haun ja myöntämisen menettelyä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.1.2020 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31.12.2023 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 (RV)
Vaikutukset
Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittämistä varten on varattu 97 000 000 euron suuruinen määräraha momentilla 33.60.39 (Palvelurakenteen kehittäminen, siirtomääräraha 3 v). Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma rahoitettaisiin pääosin kokoamalla yhteen kyseisen momentin käyttökohteittain jaoteltua rahoitusta. Vuodelle 2020 jaettaisiin ohjelman toimeenpanoon avustuksina noin 70 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen