Valtioneuvoston yleisistunto 24.9.2020 VN 95/2020

Istunnon ajankohta 24.9.2020 13.00

24.9.2020 13.54 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.