Valtioneuvoston yleisistunto 12.11.2020 VN 113/2020

Istunnon ajankohta 12.11.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

12.11.2020 13.57 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Kenraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa

Työ- ja elinkeinoministeriö