Valtioneuvoston yleisistunto 12.11.2020 VN 113/2020

Istunnon ajankohta 12.11.2020 13.00

12.11.2020 13.57 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.