Valtioneuvoston yleisistunto 12.11.2020 VN 113/2020

Istunnon ajankohta 12.11.2020 13.00

12.11.2020 13.57 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.