Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2021 VN 48/2021

Istunnon ajankohta 16.4.2021 17.30 | Paikka: Helsinki

16.4.2021 17.48 Päätösluettelo

Oikeusministeriö