Valtioneuvoston yleisistunto 15.5.2022 VN 50/2022

Istunnon ajankohta 15.5.2022 17.00 | Paikka: Helsinki

15.5.2022 17.20 Päätösluettelo

Ulkoministeriö

Jukka Salovaara, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.029 5350431

Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon