Valtioneuvoston selonteko UM/2022/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.5.2022 17.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon

VNS 3/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Jukka Salovaara, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.029 5350431
Asia
Eduskunnalle annetaan valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon (Nato). Valtioneuvosto esittää selonteossa, että tasavallan presidentti päättäisi Suomen hakevan Pohjois-Atlantin liiton jäsenyyttä sen jälkeen, kun eduskuntaa on kuultu.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuonna 2022 Naton vuosibudjetti on noin 2,5 miljardia euroa. Kaikki jäsenvaltiot osallistuvat yhteiseen budjettiin. Yhteinen budjetti koostuu pääasiassa kolmesta osasta: siviili- ja sotilasbudjeteista sekä Naton turvallisuusinvestointiohjelmasta. Nato-jäsenyyden myötä suoria kustannuksia muodostuisi myös lisähenkilöstön lähettämisestä Naton päämajaan sekä sotilaalliseen komentorakenteeseen sekä muihin rakenteisiin. Nato-jäsenyyden vuotuinen suora lisäkustannus olisi arviolta noin 1–1,5 prosenttia Suomen puolustusbudjetista. Natoon jäsenyyden kustannukset katetaan kansallisen talousarvion tähän tarkoitukseen soveltuvilta momenteilta. Lisäksi osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin, monikansallisiin suorituskykyhankkeisiin, johtamisjärjestelmiin ja valmiusvaatimuksiin liittyisi lisäkustannuksia. Nato-asioiden parissa työskentelevän henkilöstön määrää olisi vahvistettava ulkoministeriössä, puolustusministeriössä ja sisäministeriössä, Suomen Nato-edustustossa sekä Puolustusvoimissa. Lisäksi rajaturvallisuuden ja huoltovarmuuden resursseista on huolehdittava. Naton jäsenmaiden yhteisesti hyväksyttynä tavoitteena on käyttää 2 prosenttia bruttokansantuotteesta puolustukseen. Edellä esitettyihin kustannuksiin tulee varautua Suomen kansallisissa talousarvioissa ja tulevissa valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmissa ja näistä kustannuksista päätetään näiden yhteydessä erikseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen