Valtioneuvoston yleisistunto 1.9.2022 VN 77/2022

Istunnon ajankohta 1.9.2022 14.30 | Paikka: Helsinki

1.9.2022 16.19 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Sisäministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö