Valtioneuvoston yleisistunto 3.11.2022 VN 97/2022

Istunnon ajankohta 3.11.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

3.11.2022 13.20 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Niklas Wilhelmsson, Neuvotteleva virkamies, yksikönpäällikkö p.029 5150348

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi. *

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Maria Wakeham-Hartonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150416

Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Sisäministeriö

Kukka Krüger, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488270

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta

Puolustusministeriö

Riikka Pitkänen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140054

Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Insta ILS Oy:lle Sveitsiin

Valtiovarainministeriö